Giỏ hàng

Test

Tài sản 01: Quyền sử dụng đất diện tích 650,1 m2; Hình thức sử dụng: Riêng 650,1 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở thương mại; Thời hạn sử dụng: 50 năm (Kể từ ngày 20/01/2014 đến 20/01/2064); Thuộc thửa đất số: 1; Tờ bản đồ số: TĐ 01-2017 tọa lạc tại thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 114450, số vào sổ cấp GCN số CS02327 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/10/2017