Giỏ hàng

02 xe ô tô con, nhãn hiệu KIA, Màu: Vàng, Số loại: Morning

Công ty Đấu Giá Hợp danh Bến Thành thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá:

Tài sản 1: 01 (một) xe ô tô con, nhãn hiệu KIA, Màu: Vàng, Số khung: 52M5FC064695, Số máy: G3LAFP112687, Số loại: Morning, Biển kiểm soát: 63A-040.62 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 005953 do Công an tỉnh Tiền Giang cấp ngày 02/10/2015 đứng tên ông Nguyễn Hửu Nhơn

Tài sản 2: 01 (một) xe ô tô con, nhãn hiệu KIA, Màu: Vàng, Số khung: 52M5FC064694, Số máy: G3LAFP112686, Số loại: Morning, Biển kiểm soát: 63A-040.52 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 005954 do Công an tỉnh Tiền Giang cấp ngày 02/10/2015 đứng tên ông Nguyễn Hửu Nhơn

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.

Địa chỉ: 28C-28D Phố Bà Triệu, P.Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

3. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành.

Địa chỉ: 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Giá khởi điểm:

Tài sản 1: 201.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lẻ một triệu đồng chẵn)

Tài sản 2: 201.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lẻ một triệu đồng chẵn)

5. Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

7. Bước giá: Tối thiểu là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)/1 tài sản.

8. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 15/09/2020 tại 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh - ĐT: 028.66820690; 097.300.9390.

9. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 15, 16, 17/09/2020, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác.

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành theo quy định.

10. Thời hạn và địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 15/09/2020 tại nơi có tài sản- Số 1A đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 15 giờ 30 phút ngày 18/09/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành – địa chỉ: 336 An Dương Vương, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

12. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

13. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.