Giỏ hàng

Động sản

01 xe ô tô chở tiền, Nhãn hiệu: MITSUBISHI, Màu Bạc, Số loại: PAJERO, Biển kiểm soát: 57L-1991
01 xe ô tô con, nhãn hiệu: MITSUBISHI, màu đen, tên động cơ: 4G69, số chỗ ngồi: 07, năm sản xuất: 2009
Một chiếc xe ô tô con nhãn hiệu Chevrolet, màu xanh, số loại Spark, BKS: 72A-288.92
02 xe ô tô con, nhãn hiệu KIA, Màu: Vàng, Số loại: Morning
xe ô tô con, nhãn hiệu Chevrolet, Màu: Trắng,  Số loại: Spark, Biển kiểm soát: 62A-053.87
Đấu giá 01 xe ô tô con; Nhãn hiệu Chevrolet; Số loại: AVEO; Màu Trắng; BKS: 14A-277.56