Giỏ hàng

Quyền sử dụng đất diện tích 40,000m2 và công trình xây dựng trên đất thuộc thửa đất số: 162; tờ bản đồ: 95 tại Phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Công ty Đấu Giá Hợp danh Bến Thành thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất gồm:

1.1 Quyền sử dụng đất diện tích 40,000m2; hình thức sử dụng: riêng, thuê đất trả tiền một lần của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; mục đích sử dụng: đất khu công nghiệp (SKK); thời hạn sử dụng: đến tháng 12/2055 thuộc thửa đất số: 162; tờ bản đồ: 95 tại Phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 399644, số vào sổ cấp GCN: CT15557 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 21/09/2016 đứng tên Công ty TNHH Nhôm Định Hình Sapa Bến Thành.

1.2 Công trình xây dựng trên đất: cổng, hàng rào, 02 nhà bảo vệ; đường dây 22kv nổi và trạm biến áp 2xII-2.000kVA ngoài trời đã qua sử dụng.

2. Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Nhôm định hình Sapa Bến Thành.

Địa chỉ: Lô C Đường số 3, KCN Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

3. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu Giá Hợp danh Bến Thành

Địa chỉ: 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

4. Giá khởi điểm: 142.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai tỷ đồng). Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

5. Tiền đặt trước: 8.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ đồng).

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời hạn, địa điểm bán tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút ngày 27/11/2020 tại 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

8. Thời hạn nộp tiền đặt trước: 

8.1 Từ 08 giờ 00 phút ngày 25/11/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 27/11/2020.

8.2 Trường hợp người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định tại khoản 8.1 Điều này thì phải được sự xác nhận đồng ý của tổ chức đấu giá tài sản bằng văn bản.

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá (theo Quy chế cuộc đấu giá ban hành ngày 07/11/2020) nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành theo quy định.

9. Thời hạn và địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút ngày 27/11/2020 tại nơi có tài sản.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút ngày 30/11/2020 tại Công ty TNHH Nhôm định hình Sapa Bến Thành - Lô C Đường số 3, KCN Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

11. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

12. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.