Giỏ hàng

Quyền sử dụng đất 101,6m2 và nhà ở tại số 5 An Tôn, Phường 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Đấu Giá Hợp danh Bến Thành thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất ở diện tích 101,6m2; thuộc thửa đất số 18; tờ bản đồ số 23; hình thức sử dụng: riêng và quyền sở hữu nhà ở tổng diện tích sử dụng: 32,93m2; diện tích xây dựng: 40,97m2; kết cấu nhà: tường gạch, mái BTCT; số tầng: 01 tọa lạc tại số 5 An Tôn, Phường 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số hồ sơ gốc: 14843/99 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 08/12/1999, cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 21/11/2017 đứng tên ông Nguyễn Lưu Vĩnh Thái.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bến Thành

Địa chỉ: 113 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

3. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu Giá Hợp danh Bến Thành

Địa chỉ: 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

4. Giá khởi điểm: 18.170.203.500 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ, một trăm bảy mươi triệu, hai trăm lẻ ba ngàn năm trăm đồng chẵn), giá trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

5. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời hạn, địa điểm bán tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 28/07/2020 tại 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh - ĐT: 028.66820690; 097.300.9390.

8. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 28, 29, 30/07/2020, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác.

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu Giá Hợp danh Bến Thành theo quy định.

9. Thời hạn và địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 28/07/2020 tại nơi có tài sản.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 phút ngày 31/07/2020 tại 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

11. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

12. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.