Giỏ hàng

Nhà xưởng tại khu công nghiệp Chơn Thành I, ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Công ty Đấu Giá Hợp danh Bến Thành thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá:

  • Thửa đất:

Quyền sử dụng đất diện tích: 66.806,0 m2, Mục đích sử dụng: Đất khu công nghiệp; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Thời hạn sử dụng: Đến ngày 14/01/2054 thuộc thửa đất số 01 tại Lô A6.1, A6.2, A6.3, A6.5, A6.6 và A6.7, khu công nghiệp Chơn Thành I, ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước;

  • Công trình xây dựng khác: Loại công trình: Nhà xưởng xây dựng mở rộng

Hạng mục công trình

Diện tích xây dựng m2

Diện tích sàn (m2) hoặc công suất

Hình thức sở hữu

Cấp công trình

Thời hạn sở hữu

01. Nhà xưởng I (01 nhà)

3.245,00

3.245,00

Sở hữu riêng

III

-/-

02. Nhà xưởng II (01 nhà)

4.142,00

4.142,00

Sở hữu riêng

III

-/-

03. Nhà văn phòng (01 nhà)

240,00

480,00

Sở hữu riêng

IV

-/-

04. Nhà bảo vệ (01 nhà)

21,00

21,00

Sở hữu riêng

IV

-/-

05. Nhà xe công nhân (01 nhà)

200,00

200,00

Sở hữu riêng

IV

-/-

06. Nhà xe ô tô (01 nhà)

90,00

90,00

Sở hữu riêng

IV

-/-

07. Trạm điện (01 nhà)

88,00

88,00

Sở hữu riêng

IV

-/-

08. Nhà rác (01 nhà)

480,00

480,00

Sở hữu riêng

III

-/-

09. Nhà hóa chất (01 nhà)

480,00

480,00

Sở hữu riêng

III

-/-

10. Nhà nồi hơi (01 nhà)

126,00

126,00

Sở hữu riêng

IV

-/-

11. Nhà kho (01 nhà)

3.280,00

3.280,00

Sở hữu riêng

III

-/-

12. Nhà nghĩ giữa ca (01 nhà)

124,40

124,40

Sở hữu riêng

IV

-/-

13. Kho củi ( 01 công trình)

91,00

91,00

Sở hữu riêng

IV

-/-

14. Hồ nước ngầm 1 (01 hồ)

49,92

49,92

Sở hữu riêng

IV

-/-

15. Hồ nước ngầm 2 (01 hồ)

25,16

25,16

Sở hữu riêng

IV

-/-

16. Hồ nước ngầm 3 (01 hồ)

25,16

25,16

Sở hữu riêng

IV

-/-

17. HTXLNT (01 bể chứa dung dịch hấp thụ+1 bể lọc hấp thụ)

7,72

7,72

Sở hữu riêng

IV

-/-

2. Giá khởi điểm: 86.486.400.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi sáu tỷ, bốn trăm tám mươi sáu triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn), giá trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

3. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 25 Bis, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành

Địa chỉ: 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

5. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ

7. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 20/07/2020 tại 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh - ĐT: 028.66820690.

8. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 16, 17, 20/07/2020, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác.

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành theo quy định.

9. Thời hạn và địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 20/07/2020 tại nơi có tài sản.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 phút ngày 21/07/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành – địa chỉ: 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

11. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

12. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.