Giỏ hàng

04 Quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Công ty Đấu Giá Hợp danh Bến Thành thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất diện tích 1.061,6m2; Hình thức sử dụng: riêng 1.061,6m2 chung không m2; Mục đích sử dụng đất: đất ở nông thôn 400m2, đất trồng cây lâu năm 661,6m2; Thời hạn sử dụng: đất ở nông thôn - Lâu dài, đất trồng cây lâu năm - Đến hết 12/2048 thuộc thửa đất số 142, tờ bản đồ số 28 và nhà ở có diện tích xây dựng: 222,6m2; Diện tích sàn: 222,6m2; Kết cấu: Móng, cột bằng BTCT, tường xây gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch ceramic; Cấp (hạng): IV; Số tầng: 01 tầng; Năm xây dựng: 2011 tọa lạc tại thôn 4 xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 199346, số vào sổ cấp GCN: CH 00405 do UBND huyện Bù Đăng cấp ngày 24/10/2011 đứng tên ông Lê Thế Công và bà Nguyễn Thị Cẩm Lệ.

Lưu ý: Thửa đất có 160m2 đất thuộc hành lang lộ giới mới QL14

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất diện tích 490m2; Hình thức sử dụng: riêng 490m2 chung không m2; Mục đích sử dụng đất: đất ở tại nông thôn 370m2, đất trồng cây lâu năm 120m2; Thời hạn sử dụng: đất ở tại nông thôn - Lâu dài, đất trồng cây lâu năm- Đến hết 2060 thuộc thửa đất số 01, tờ bản đồ số 00 và nhà ở có diện tích xây dựng: 367.5m2; Diện tích sàn: 367.5m2; Kết cấu: Cột bằng BTCT,  vì kèo thép, tường xây gạch, nền bê tông + gạch men, mái lợp tole; Cấp (hạng): IV; Số tầng: 01 tầng; Năm xây dựng: 2013 tọa lạc tại thôn Thống Nhất, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 376477, số vào sổ cấp GCN: CH 01411 do UBND huyện Bù Đăng cấp ngày 11/06/2014 đứng tên ông Lê Thế Công và bà Nguyễn Thị Cẩm Lệ.

Tài sản 3: Quyền sử dụng đất diện tích 670m2; Hình thức sử dụng: riêng 670m2 chung không m2; Mục đích sử dụng đất: đất ở tại nông thôn 342m2, đất trồng cây lâu năm 328m2; Thời hạn sử dụng: đất ở tại nông thôn - Lâu dài, đất trồng cây lâu năm- Đến hết 04/2044 thuộc thửa đất số 01, tờ bản đồ số 00 và nhà ở có diện tích xây dựng: 341,25m2; Diện tích sàn: 341,25m2; Kết cấu: Cột BTCT, vì kèo thép, tường xây gạch, mái lợp tole, nền bê tông + gạch men; Cấp (hạng): IV; Số tầng: 01 tầng; Năm xây dựng: 2014 tọa lạc tại thôn Phước Thọ, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 376743, số vào sổ cấp GCN: CH 00529 do UBND huyện Bù Đăng cấp ngày 02/07/2014 đứng tên ông Lê Thế Công và bà Nguyễn Thị Cẩm Lệ.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn.

Địa chỉ: 02 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu Giá Hợp danh Bến Thành

Địa chỉ: 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

4. Giá khởi điểm: 5.345.705.970 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, ba trăm bốn mươi lăm triệu, bảy trăm lẻ năm ngàn, chín trăm bảy mươi đồng), giá không bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trong đó:

- Tài sản 1 có giá khởi điểm là: 2.001.761.100 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm lẻ một triệu, bảy trăm sáu mươi mốt ngàn, một trăm đồng).

- Tài sản 2 có giá khởi điểm là: 1.735.450.110 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm ba mươi lăm triệu, bốn trăm năm mươi ngàn, một trăm mười đồng).

     - Tài sản 3 có giá khởi điểm là: 1.608.494.760 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm lẻ tám triệu, bốn trăm chín mươi bốn ngàn, bảy trăm sáu mươi đồng).

5. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời hạn, địa điểm bán tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 29/09/2020 tại 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh - ĐT: 028.66820690; 097.300.9390.

8. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 29, 30/09/2020 và 01/ 10/2020, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác.

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu Giá Hợp danh Bến Thành theo quy định.

9 Thời hạn và địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 29/09/2020 tại nơi có tài sản.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 phút ngày 02/10/2020 tại 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

11. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

12. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.