Giỏ hàng

03 QSDĐ và nhà xưởng tại Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Đấu Giá Hợp danh Bến Thành thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất diện tích 782 m2; thuộc thửa đất số: 244; tờ bản đồ số: 1a; mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn: 581m2, đất trồng cây lâu năm: 201m2; hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; thời hạn sử dụng: ONT: Lâu dài, CLN: đến năm 2048 tọa lạc tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số: BD 824127 số vào sổ cấp GCN: CH02663 do UBND Huyện Tân Thành cấp ngày 08/03/2011, cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 26/04/2017 đứng tên bà Nguyễn Thị Vân Anh.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất diện tích 495 m2; thuộc thửa đất số: 91; tờ bản đồ số: 1a; mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm; hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; thời hạn sử dụng: đến năm 2047 tọa lạc tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số: CA 816150 số vào sổ cấp GCN: CH11315 do UBND Huyện Tân Thành cấp ngày 31/08/2015, cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 26/04/2017 đứng tên bà Nguyễn Thị Vân Anh.

Tài sản 3: Quyền sử dụng đất diện tích 4918 m2; thuộc thửa đất số: 383; tờ bản đồ số: 1a; mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn: 4239 m2, đất trồng cây lâu năm: 679 m2; hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; thời hạn sử dụng: ONT: Lâu dài, CLN: đến năm 2048 tọa lạc tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số: BD 824126 số vào sổ cấp GCN: CH02662 do UBND Huyện Tân Thành cấp ngày 08/03/2011, cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 26/04/2017 đứng tên bà Nguyễn Thị Vân Anh

Tài sản 4: Công trình xây dựng trên thửa đất 91, 244, 383, tờ bản đồ số 1a tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 3.

Địa chỉ: 112 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

3. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu Giá Hợp danh Bến Thành

Địa chỉ: 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

4. Giá khởi điểm: 49.124.460.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi chín tỷ, một trăm hai mươi bốn triệu, bốn trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn), giá trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

5. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời hạn, địa điểm bán tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 03/08/2020 tại 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh - ĐT: 028.66820690; 097.300.9390.

8. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 30, 31/07/2020 và 03/08/2020, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác.

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu Giá Hợp danh Bến Thành theo quy định.

9. Thời hạn và địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 03/08/2020 tại nơi có tài sản: xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 10 giờ 30 phút ngày 04/08/2020 tại 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

11. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

12. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.